การบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อเท้า

การบาดเจ็บของ เส้นเอ็นรอบข้อเท้า

นอกเหนือจากการบาดเจ็บของกระดูกแล้ว รอบข้อเท้ายังประกอบด้วยเส้นเลือดใหญ่และเส้นประสาทที่สําคัญ เนื้อเยื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะที่พบบ่อยคือ การบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อเท้า (Ankle Sprain) 

มักพบว่ามีการบาดเจ็บจากการบิด พลิกของข้อเท้า เกิดการยืดออกของเส้นเอ็นจนเนื้อเยื่อของเส้นเอ็นมีการฉีกขาด ส่งผลให้มีอาการเจ็บ บวมและเลือดออก เกิดเป็นรอยช้ำที่ผิวหนัง การขยับของข้อเท้า และการลงน้ำหนักจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บมากขึ้น อาการมากน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บของเส้นเอ็น

ความรุนแรงของการบาดเจ็บเส้นเอ็น

ความรุนแรงของการบาดเจ็บเส้นเอ็น สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับ 1 เส้นเอ็นมีการยืดเล็กน้อย แต่ไม่เสียความมั่นคงของข้อเท้า
  • ระดับ 2 เส้นเอ็นมีการฉีกขาดบางส่วน แต่ความมั่นคงของข้อเท้าไม่เสีย หรือเสียเพียงเล็กน้อย
  • ระดับ 3 เส้นเอ็นมีการฉีกขาดทั้งหมดและเสียความมั่นคงของข้อเท้า