การผ่าตัดเปิดและผ่าตัดผ่านกล้องของก้อนที่ตับอ่อน

วิธีการผ่าตัดตับอ่อนแบ่งได้เป็น การผ่าตัดเปิด (Open Pancreatectomy) และการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Pancreatectomy) โดยการเลือกวิธีการรักษาอาจพิจารณาจากตำแหน่งของก้อน

ถ้าเป็นการผ่าตัดก้อนที่ Pancreatic Body and Tail แนะนำให้พิจารณาผ่าตัด Laparoscopic Distal Pancreatectomy ยกเว้นมีข้อห้าม แต่ถ้าพบก้อนที่ Pancreatic Head ในปัจจุบันแนะนำให้ผ่าตัดเปิดเป็นวิธีมาตรฐาน แต่อาจพิจารณาผ่าตัด Laparoscopic Pancreaticoduodenectomy ได้

ถ้าศัลยแพทย์มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการผ่าตัดผ่านกล้องจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนานกว่าผ่าตัดเปิด เนื่องจากมีความยากและความซับซ้อนของการผ่าตัด

แทงบอลออนไลน์