การอาบน้ำ ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน

การอาบน้ำ ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือ ซับซ้อน เพียงแค่อาบน้ำด้วยวิธีที่ถูกต้องตามขั้นตอน หลีกเลี่ยง การอาบน้ำ ที่มี อุณหภูมิสูง หรืออาบน้ำบ่อยเกินไป

และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิว ก็จะช่วยให้มีผิวที่สะอาดและมีสุขภาพดีได้ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

และทำความสะอาดฟองน้ำขัดผิวทุกสัปดาห์ แขวนไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา