ขั้นตอนการตรวจดาวน์ซินโดรม การตรวจเลือดแบบ Quadruple

Quadruple เป็นการตรวจเลือดรูปแบบหนึ่งที่แพทย์อาจใช้เมื่อทารกไม่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถใช้การตรวจแบบเอ็นทีได้ หรืออาจใช้เมื่ออายุครรภ์อยู่ระหว่าง 14-20 สัปดาห์ โดยการตรวจเลือดแบบ Quadruple จะช่วยวัดระดับฮอร์โมน 4 ชนิดภายในร่างกายของคุณแม่ ได้แก่ Alpha-fetoprotein (AFP) ที่เกิดจากการพัฒนาของทารก Human Chorionic Gonadotropin (HCG) และ Inhibin A ที่เกิดจากรก และ Estriol ที่เกิดจากรกและตับของทารก

การตรวจเลือดแบบ Quadruple อาจแม่นยำน้อยกว่าการตรวจเลือดและการตรวจเอ็นทีร่วมกันในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์