ข้อดีของการทำเส้นฟอกไต

ข้อดีของการทำ เส้นฟอกไต

  • ไม่ต้องใช้สายฟอกไตชั่วคราว ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเส้นเลือดดำที่คอและช่องอกตีบตัน

  • สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เช่น อาบน้ำ ว่ายน้ำ ฯลฯ

  • ไม่ต้องใส่สายฟอกไตที่คอแบบฉุกเฉิน

แทงบอลออนไลน์