ตรวจวินิจฉัยโรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง

ตรวจวินิจฉัย โรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง

การตรวจวินิจฉัยโรค Hashimoto’s Thyroiditis สามารถทำได้จาก

  1. ตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนไทรอยด์ ผู้ป่วย Hashimoto’s Thyroiditis ระยะแรก อาจตรวจพบระดับ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) สูงเพียงอย่างเดียว ต่อมาอาจพบ T4 หรือ Free T4 ต่ำ และ T3 ต่ำตามลำดับ

  2. ตรวจระดับภูมิคุ้มกันไทรอยด์ (Thyroid Autoantibodies) ได้แก่ Anti – Thyroglobulin Antibody (Anti Tg) และ/ หรือ Anti – Thyroid Peroxidase Antibody (Anti TPO) มีระดับสูง

ufabet