แม้ไม่ใช่อาการป่วยที่ร้ายแรง แต่ผดขึ้นหน้าก็สร้างปัญหาทำให้เกิดอาการคัน รู้สึกไม่สบายตัว และสูญเสียความมั่นใจไปไม่น้อยเลยทีเดียว
และเนื่องด้วยสภาพอากาศเมืองไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้น หลายคนจึงอาจวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาผดขึ้นหน้า อย่างไรก็ดี หากเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผดขึ้นหน้า
ย่อมเป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ หรือรักษา เมื่อต้องเผชิญปัญหานี้ด้วยตนเอง