ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ammonium Chloride

การใช้ยา Ammonium Chloride อาจทำให้เกิด ผลข้างเคียง เช่น เจ็บหรือ ระคายเคือง บริเวณที่ฉีดยา มีผื่นขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงซึมอย่างรุนแรง มี อาการสับสน ภาวะระบายลมหายใจเกิน หัวใจเต้นช้า เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที

  • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
  • ระดับแอมโมเนียในร่างกายสูง อาจส่งผลให้มีอาการบางอย่าง เช่น จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นช้า หายใจผิดปกติ รู้สึกสับสน ผิวซีด ชัก เหงื่อออกมาก กระตุก หรืออาเจียน เป็นต้น

  • หากยารั่วออกจากเส้นเลือดในขณะที่ให้ยา ผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคือง แสบ ปวด บวม แดง หรือมีของเหลวรั่วออกจากบริเวณที่ให้ยา