ผ่าตัดผ่านกล้องเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า

หมอนรองกระดูกเข่า เป็นอวัยวะสำคัญในการรองรับแรงกระแทก การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า

ในกรณีที่มีการฉีกขาดจึงมีความจำเป็นเพื่อลดอาการเจ็บปวด ทำให้สามารถกลับมาใช้งานข้อเข่า ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อเข่าเสื่อมในอนาคต แต่หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน

หรือการฉีกขาดในตำแหน่งที่มีเลือดมาเลี้ยงน้อย อาจจะทำให้ไม่สามารถเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าได้ แพทย์จะแนะนำการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อตัดแต่งหมอนรองกระดูกเข่า