ยาแก้แพ้สามารถใช้ได้ทุกวัน

โรคภูมิแพ้ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ โรคภูมิแพ้อากาศ และ ภูมิแพ้ผิวหนัง มักมีอาการเรื้อรัง คนที่เป็นโรคเหล่านี้จึงมักกังวลว่าการใช้ยาแก้แพ้บ่อยเกินไปอาจส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ซึ่งจากข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบัน คนที่เป็นโรคภูมิแพ้สามารถใช้ยาแก้แพ้เพื่อควบคุมอาการได้ทุกวันโดยไม่เกิดอันตราย

แต่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการว่ามาจากโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่

รวมถึงใช้ยาแก้แพ้ตามคำแนะนำของแพทย์ เภสัชกร และฉลากยาอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม หากช่วงไหนป่วยด้วยโรคอื่นหรือต้องใช้ยาอื่นเพื่อรักษาอาการ ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งเกี่ยวกับโรคประจำตัวและยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ