ยา ดานาซอล ใช้สำหรับ

ยา ดานาซอล (Danazol) มักจะใช้ในผู้หญิงเพื่อรักษาอาการปวดเชิงกรานและภาวะมีบุตรยาก (infertility) เนื่องจากความผิดปกติของมดลูกบางชนิด

อย่างภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และยังใช้เพื่อรักษาอาการปวด กดเจ็บ หรือก้อนในเต้านมเนื่องจากสภาวะของเต้านมบางชนิด

อย่างโรคก้อนในเต้านมชนิดไฟโบรซิสติค (fibrocystic breast disease) ยานี้ยังใช้กับทั้งหญิงและชาย เพื่อป้องกันอาการบวมที่บริเวณท้อง แขน ขา ใบหน้า หรือทางเดินหายใจเนื่องจากโรคแต่กำเนิด อย่างโรคแองจิโออีดีมาทางกรรมพันธุ์ (hereditary angioedema)

ยา ดานาซอล เป็นแอนโดรเจน (androgen) ที่คล้ายกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) สำหรับการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และโรคก้อนในเต้านมชนิดไฟโบรซิสติค ยานี้ทำงานโดยการลดปริมาณของฮอร์โมนที่ผลิตโดยรังไข่ ฮอร์โมนเหล่านี้มักจะทำให้สภาวะเหล่านี้รุนแรงขึ้น สำหรับการรักษาโรคแองจิโออีดีมา ยาดานาซอลจะช่วยเพิ่มปริมาณของโปรตีนบางชนิด ภายในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย