วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปัจจุบัน

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ที่ใช้ฉีดคนในปัจจุบันไม่ต้องฉีดรอบสะดือทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้ว ฉีดเพียง 4 – 5 เข็ม

ฉีดได้ทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ์