วัณโรคหลังโพรงจมูก

วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะติดต่อจากการสูดหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายปนอยู่ในเสมหะที่ผู้ป่วยไอออกมา

ทำให้ส่วนมากจะเกิดการอักเสบของปอด เชื้อวัณโรคอาจแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่น ๆ ได้ เชื้ออาจจะฝังตัวอยู่โดยไม่เกิดอาการเป็นเวลานาน และอาจเกิดอาการขึ้น ได้ทุกเมื่อเช่นกัน นอกจากนั้นเชื้ออาจติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงได้ด้วย

อาการวัณโรคปอด

อาการของวัณโรคปอดที่พบได้คือ

  • ไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์
  • ไอมีเสมหะปนเลือด
  • ผอมลง น้ำหนักลด
  • มีไข้ อ่อนเพลีย
    ***ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์

ufabet