วิธีปฏิบัติเมื่อตรวจพบก้อนที่ตับอ่อน

ในกรณีที่ตรวจพบ ก้อนที่ตับอ่อน จากการตรวจร่างกายทั่วไปและไม่มีอาการ ควรรับฟังรายละเอียดเบื้องต้นจากแพทย์ที่ส่งตรวจและปรึกษาถึงแนวทางการส่งต่อเพื่อพบศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีเพื่อรับฟังคำอธิบายของโรค การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่มีอาการ โดยทั่วไปอายุรแพทย์ทางเดินอาหารหรือศัลยแพทย์เฉพาะทางมักเป็นแพทย์ที่ดูแลโดยตรงและให้คำแนะนำถึงแนวทางการรักษาโรคที่เหมาะสมต่อไป

ufabet