สุขอนามัยในการใช้อุปกรณ์ให้นม

การรักษาความสะอาด ของ อุปกรณ์ และ สุขอนามัย ในการให้นมเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การฆ่าเชื้อ มีหลักปฏิบัติดังนี้

  • ก่อนใช้เครื่องนึ่งขวดนมหรือฆ่าเชื้อด้วยวิธีใดก็ตาม ควรล้างอุปกรณ์ให้นมให้สะอาด
  • ล้างมือด้วยสบู่และเช็ดให้แห้งก่อนหยิบจับอุปกรณ์ให้นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและก่อนการให้นมทุกครั้ง
  • ทำความสะอาดขวดนม จุกขวดนม และอุปกรณ์ให้นมอื่น ๆ ด้วยน้ำสบู่ร้อนทันทีหลังให้นม

  • แยกแปรงไว้สำหรับทำความสะอาดขวดนมและจุกขวดนมโดยเฉพาะ และควรใช้แปรงเล็ก ๆ ที่ทำความสะอาดจุกขวดนมได้ทั่วถึง หรืออาจกลับด้านจุกนมและล้างในน้ำสบู่ร้อน

  • ห้ามใช้เกลือหรือน้ำเกลือทำความสะอาดจุกนม เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้

  • หากทำความสะอาดโดยใช้เครื่องล้างจาน ควรดูให้อุปกรณ์ต่าง ๆ คว่ำลง และอาจแยกล้างจุกขวดนมด้วยมือเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดดี