อาการปวดหลัง

ผู้ป่วย อาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังเพียงอย่างเดียว หรืออาจมี อาการปวดหลังร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะความปวดแตกต่างกันไป ผู้ป่วยบางรายอธิบายอาการปวดว่ามีลักษณะแหลมเหมือนโดนมีดแทง บางรายรู้สึกปวดหน่วงและหนักที่ขา หรือบางรายอาจรู้สึกเพียงเหน็บชาคล้ายเวลาที่นั่งทับขานานๆ เท่านั้น

  • อาการปวดคอ

  • อาการปวดคอและปวดหลังส่วนบน

  • อาการปวดหลังส่วนกลาง (ร่วมกับมีอาการที่ขา)

  • อาการปวดหลังที่ไม่มีอาการปวดร้าวลงขาร่วมด้วย