ลูกมีไข้สูง ตัวร้อน จะชักหรือไม่

ลูกมีไข้สูง ตัวร้อน จะชักหรือไม่