เทคนิคการออกแบบบ้าน ทิศทางของลม

ทิศทางของลมและแสงแดดก็เป็นสิ่งที่จำเป็น บ้าน อาคาร สำนักงาน ที่ดีควรจะตั้งอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม

เพราะหากเลือกทิศไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้ เช่น บ้านร้อน ลมตีหลังคา ฯลฯ ในการออกแบบสำนักงาน บ้าน หรืออาคารจึงต้องคำนึงถึงการ Elevation หรือการออกแบบรูปด้านด้วย

ออกแบบบ้าน