ชีพจรที่ปกติ ผู้ใหญ่จะมีชีพจรเต้น 60-100 ครั้ง/นาที

วิธีตรวจชีพจร

โดยปกติ ผู้ใหญ่จะมีชีพจรเต้น 60-100 ครั้ง/นาที แต่ผู้ที่่ สุขภาพแข็งแรง หรือนัก กีฬา มักมีชีพจรต่ำ โดยอาจมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอยู่ที่เพียง 40-60 ครั้ง/นาที

ชีพจรที่ผิดปกติ

ในชีวิตประจำวัน มีปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อชีพจร เช่น

  • การทำกิจกรรมต่าง ๆ
  • ความแข็งแรงของร่างกาย
  • การอยู่ในท่วงท่าต่าง ๆ เช่น นอน หรือยืน เป็นต้น
  • ขนาดร่างกาย
  • อารมณ์
  • อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น
  • การใช้ยารักษาบางชนิด

ดังนั้น แม้ในบางครั้งชีพจรอาจเต้นผิดปกติหรือขาดหายไปบ้างก็อาจเป็นเรื่องปกติ แต่หากชีพจรขาด เต้นแรง หรือเต้นอ่อนผิดปกติเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง อาจแสดงถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ จึงควรเฝ้าสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น และไปปรึกษาแพทย์หากพบปัญหาดังต่อไปนี้

  • ชีพจรเต้นสูงกว่า 100 ครั้ง/นาที หรือต่ำกว่า 60 ครั้ง/นาทีอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอาการป่วยอื่น ๆ เกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น เวียนหัว หายใจไม่อิ่ม หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม เป็นต้น
  • ชีพจรเต้นสูงกว่า 120 ครั้ง/นาที หรือต่ำกว่า 40 ครั้ง/นาทีอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นชีพจรปกติที่เคยเป็นมา
  • มีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของชีพจรตนเอง