ใครควรตรวจสุขภาพหลอดเลือด

ใครควรตรวจสุขภาพ หลอดเลือด

กลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับ การตรวจสุขภาพหลอดเลือด ได้แก่

  • ผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดตีบแข็ง ปวดขา มีแผลเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน Peripheral Arterial Disease (PAD) 
  • ผู้ที่มีโรคหัวใจ
  • ผู้สูบบุหรี่
  • ผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes mellitus)
  • ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน มีดัชนีมวลกาย BMI >30
  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง (Hypertension)
  • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) คอเลสเตอรอลสูง 
  • ผู้ที่ไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Insufficiency)
  • ฯลฯ

นอกจากนี้คนปกติที่ไม่มีอาการใด ๆ ก็สามารถตรวจได้ ช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงการอุดตันของโรคหลอดเลือดในอนาคต


ทั้งนี้การตรวจพบความผิดปกติของหลอดเลือดแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้รักษาได้เร็ว ลดความรุนแรง และการสูญเสียอวัยวะ คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้น อีกทั้งการดูแลตัวเองเบื้องต้น เช่น การออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที หรือในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ควรลดน้ำหนักลง ควบคุมอาหาร รวมทั้งควบคุมโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน ความดันโลหิต หรือไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ เป็นการป้องกันไม่ให้อาการโรคหลอดเลือดอุดตันรุนแรงขึ้นได้

แทงบอลออนไลน์