HYPOSPADIAS โดยทั่วไปแล้วความผิดปกติจะแบ่งเป็น 2 ระดับ

  1. แบบไม่รุนแรง [DISTAL] รูเปิดจะเปิดในใกล้ตำแหน่งปลาย ท่ออวัยวะเพศ หรือผิวด้านล่างของ หัวอวัยวะเพศ แบบนี้เป็นแบบที่พบบ่อยกว่าแบบที่ 2 และมักไม่มีการงอ ของอวัยวะเพศเวลาที่
    ไม่แข็งตัว
  2. แบบรุนแรง [PROX IMAL] จะมีรูปเปิดบริเวณโคนของลำอวัยวะเพศ หรือเปิดที่ถุงอัณฑะได้ชนิดนี้มักมีการงอของอวัยวะเพศ ร่วมด้วยอาจเห็นได้แม้เวลาไม่แข็งตัวความผิดปกตินี้ มักพบตั้งแต่ทารกและมักได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เด็กเล็ก (1-2 ปี)แต่ในบางคนอาจมีปัญหาไม่รุนแรงหรือรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพราะยัง

สามารถปัสสาวะได้ปกติ ก็อาจทำให้ไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขตั้งแต่เด็ก ขณะที่เด็กโตขึ้นมีการเข้าสังคมในโรงเรียน อาจมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะเพราะบางครั้งจะเลอะกางเกงในเนื่องจากรูเปิดอยู่ ต่ำทำให้ไม่สามารถยืนปัสสาวะในโถปัสสาวะชายได้ รูปร่างอวัยวะที่ผิดปกติ

อาจทำให้เกิดความกังวลใจแต่ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่ ขณะที่แข็งตัวรูปร่างอวัยวะเพศจะมีการงอเนื่องจากมีพังพืดยึดทำให้ขยายตัว และยืดยาวไม่ได้เต็มที่และในคนที่มีรูเปิดอยู่ต่ำการหลั่งน้ำอสุจิอาจหลั่ง ออกนอกช่องคลอดทำให้มีปัญหาการมีบุตรได้ยาก