สวม Night Splint

Night Splint คือ อุปกรณ์ดามเท้าที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่เป็น โรครองช้ำ โดยเฉพาะ Night Splint จะใช้สวมก่อนนอนเพื่อปรับรูปทรงของเท้าและขาส่วนล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขณะนอนหลับ ซึ่งอาจช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวและพังผืดใต้ฝ่าเท้าฟื้นฟูได้เร็วขึ้น รวมทั้งช่วย บรรเทาอาการปวดฝ่าเท้า และส้นเท้าหลังตื่นนอนได้ด้วย

เฝือกพลาสติกสำหรับดัดนิ้วโป้งเท้าเอียง

โดยส่วนใหญ่ Night Splint มักใช้สำหรับคนที่มีอาการเรื้อรังจากโรครองช้ำนานเกิน 6 เดือน หากคุณมีอาการเรื้อรังอาจต้องใช้ Night Splint ติดต่อกันราว 1-3 เดือน และหยุดใช้ได้เมื่อหายดีแล้ว