Pom Poko เมื่อพื้นที่เมืองรุกล้ำชุมชนในชนบท

เมื่อเหล่าเยาวชน ทานูกิ เรียนรู้วิชาการแปลงร่างได้แล้วก็สร้างกองทัพเพื่อไปรบกับมนุษย์ หรือไปซุ่มโจมตีตามแต่โอกาสนำโดยกอนต้า ทานูกิบางกลุ่มก็แปลงร่างเป็นผีเพื่อหลอกให้คนกลัวนำโดยโชกิชิ เมื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จ เห่ลาทานูกิก็กลับมาดูโทรทัศน์เพื่อติดตามข่าวว่ามนุษย์หวาดกลัวจากสิ่งที่ตนทำหรือไม่และหวังว่ามนุษย์จะหยุดการรุกร้ำพื้นที่ของตน โชคร้ายยิ่งทานูกิทำสิ่งใดลงไปผลกับตรงกันข้ามเสมอจนทานูกิเริ่มจะถอดใจ แต่แล้วปรมาจารย์ที่ให้ไปตามหาก็กลับมาพร้อมสร้างขบวนพาเหรดของเหล่าปีศาจมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านในคืนหนึ่ง

แต่ความหวังนั้นยิ่งกลับกลายเป็นสิ่งสนใจให้กับมนุษย์และมองว่าขบวนหาเหรดนั้นเป็นพิธีกรรมหรือการละเล่นอย่างหนึ่งที่มาโชว์ให้พวกเขาดู ในวันที่เหล่าทานูกิได้พ่ายแพ้อย่างหมดรูป มนุษย์รุกพื้นป่าและสร้างโครงการหมู้บ้านได้สำเร็จ เหล่าทานูกิก็ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่พวกตนจะสามารถคงอยู่ได้ก็คือการแปลงร่างเป็นมนุษย์และไปอยู่กับพวกมนุษย์แทนแม้จะไม่อยากทำแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ ส่วนทานูกิที่แปลงร่างไม่ได้ก็ต้องอาศัยหลบๆซ่อนๆหากินเศษอาหารที่มนุษย์ทิ้งไว้ เป็นชะตากรรมที่เหล่าทานูกิไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Pom Poko